Module SOFT1 ERP

SOFT1 ERP

Platforma SOFT1 ERP este gândită asemanator jocului de LEGO astfel încât în orice implementare, pornim la drum cu modulele de bază construind apoi cu ajutorul instrumentelor de customizare, specificul afacerii dvs. Veți regăsi mai jos o scurtă descriere a modulelor SOFT1 ERP, care constituie baza oricarei implementări. Bineînțeles, achiziția unuia dintre aceste module depinde de specficul activității fiecarui client.

Gestiunea Stocurilor

Managementul stocurilor

Acest modul operează  în mod autonom  cu documentele  definite  de utilizator,  inclusiv transferul  produselor  între depozite (pentru max. 3 depozite).

Locii multiple de depozitare

Oferă suport pentru gestionarea locațiilor multiple de depozitare. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Locii de depozitare

Monitorizeaza locațiile de depozitare pentru orice mutări de articole. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Produse corespondente/substitute

Număr nelimitat de coduri de articole corespunzatoare – alternative per articol – opțiuni de cautăre avansată.

Acest modul poate fi utilizat, printre altele, pentru coduri de culori/marimi  alternative, coduri de bare, sortimente, etc. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Administrarea numerelor seriale și servicii

Monitorizarea numerelor seriale pentru orice mutări de articole. În plus, include și servicii diferite de cele de inventar: administrarea costurilor standard, alocarea resurselor pentru toate locatiile, etc. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Loturi

Numere de lot cu date specifice (date expirare, stocuri, etc), pe linie document. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Culori și mărimi

Monitorizează pana la trei “factori multiplicativi” pentru fiecare articol – acces direct la tabele relevante – monitorizare detaliată a stocurilor. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Group Sets

Managementul seturilor de articole – monitorizare completă a costului pentru articolul de set și inventar automat. Este necesară instalarea modulului “Managementul stocurilor”.

Parteneri Comerciali

Clienti – Furnizori

Se pot administra în mod independent toate operațiile legate de “Partenerii Comerciali” ((achiziții, vânzări, încasări, plăți, tranzacții speciale).

Comenzi și documente de vanzare

Permite un management complet pentru cotații pret, comenzi, livrări, retururi și înregistrarea documentelor aferente. Pachetul standard necesită modulele “Gestiunea Stocurilor” (sau “Servicii”) și “Clienți”.

Comenzi și documente de aprovizionare

Permite un management complet al planificării comenzilor, livrărilor, achiziților și înregistrarea documentelor aferente. Pachetul standard necesită modulele “Gestiunea Stocurilor” și “Furnizori”.

Conector eINVOICE

Un mecanism care permite interconectarea cu serviciul e-Invoice. Simplifică și automatizează complet procedura de facturare, prin trimiterea de documente electronice. Este o soluție unică, care elimină toate eforturile de imprimare, de arhivare și de livrare.

Politici de preț – achiziții și vânzări

Oferă un instrument puternic de definire a scenariilor pentru “Politicile de prețuri”. Poate genera în mod automat prețuri calculate într-un anumit document. Machete customizabile de prețuri și discount-uri care se pot aplica în mod selectiv. Pachetul standard necesită modulele “Achiziții” și “Vânzări”.

Retail Business

Vânzare cu amănuntul: oferă posibilitatea de a obține informații cu privire la vânzările cu amănuntul. Permite efectuarea plăților prin diverse metode (în numerar, prin credit, prin card de credit/debit, etc.). Modulul oferă, de asemenea, automatizări pentru managementul plaților în avans - comenzi. Este necesar modulul “Managementul stocurilor” (pentru vânzările cu amanuntul la "clienți necunoscuți”, neînregistrați) sau modulul “Managementul stocurilor” plus modulul “Clienți” (pentru vânzările cu amănuntul la clienții existenți/prospecți  înregistrați în baza de date”).

Programe de loialitate

Un modul care gestionează acțiunile de loialitate, strategiile de a recompensa clienții fideli. Sunt administrate informațiile din cardurile de fidelitate, punctele cumulate de fiecare utilizator și discount-ul/bonusul obținut. Un mecanism puternic pentru crearea de scenarii complexe, foarte util în procedurile de recompensare a clienților fideli.

Touch Screen Retail

Sistem de vânzare cu amănuntul avansat – modul complet integrat în Soft1, include toate funcționalitățile din Retail Business precum și mecanisme avansate pentru introducerea rapidă de coduri de bare. Este necesară instalarea modulului “Retail Business”.

Management Financiar

Incasări & Plăți

Un modul care gestionează operațiile de încasări, însă se recomandă a fi integrat cu modulele “Clienți” sau “Furnziori”. Administrează tranzacțiile, rapoartele, decontarile parțiale și scadențele. În cazul în care se implementează și modulul “Conturi de numerar”, se pot monitoriza inclusiv depozitele, operările din extrasul de cont și alte activități bancare.

CEC-uri

Necesită modulele “Încasări” sau “Plăți”. Capabilitățile acestor module sunt extinse printr-o serie complete de funcționalități: urmărirea tranzacțiilor efectuate, rapoarte, încasări parțiale, vizualizare tranzacții și istoric, etc. În cazul în care se implementează și modulul “Conturi de numerar”, se pot monitoriza inclusiv depozitele, operările din extrasul de cont și alte activități bancare.

Căi de credit

Necesită modulul de “Încaspri și Plăți” – extinderea funcționalităților modulului de “Încasări și Plăți”, oferind o analiză detaliată a tranzacțiilor (pe unitate bancara sau pe bancomat, analizează ratele aferente și efectuează plațile scadente).

Managementul conturilor de numerar (Casă/Bancă)

Necesită cel puțin unul dintre modulele: “Clienți-Debitori” și “Furnizori-Creditori”. Permite un management complet al tranzacțiilor bancare și de numerar, cu datele financiare aferente. Monitorizează: împrumuturile, economiile, depozitele, garanțiile. Completează modulul de “Încasări și Plăți”, dar este un modul autonom.

Tranzacții deschise

Necesită modulele “Vânzări & Încasări” și ”Achiziții & Plăți” – permite conectarea tranzacțiilor de debit cu încasări și a tranzacțiilor de credit cu plăți. Oferă informații relevante: solduri, vechime/om, sediu, filiala, instalare, proiect.

Rate și Intelegeri Comerciale

Necesită modulul de “Vânzări și Achiziții” – extinde capacitățile metodelor de plata incluse deja în aplicație. Permite ca valorile decontate să fie alocate altor perioade. Funcționează mai eficient cu ajutorul modulului “CEC-uri/Bilete la Ordin” – ultima sau oricare rată să poată fi vazută în mod structurat ca o creantță sau datorie.

Politici de Preț - Credit control

Necesită modulul de “Vânzări” sau “Achiziții” (alternativ). Oferă un mecanism puternic de creare a scenariilor pentru controlul creditelor – se activează automat – avertizări/limitări pe document ales.

Cheltuieli & Tranzacîii speciale

Tranzacții speciale de tip Debit/Credit

Modul multifuncîional care apelează la oricare din modulele Soft1: “Clienți”, “Furnizori”, “Debitori” sau “Creditori”. Este utilizat pentru a opera toate tranzacțiile care nu se potrivesc cu niciuna dintre categoriile: “Vânzări”, “Achiziții”, “Plăți”, “Incasări” – gestionarea cheltuielilor (cheltuieli agenți vânzare, cheltuieli operaționale, etc).

Compensări

Necesită oricare dintre modulele “Clienți” sau “Furnizori” – gestionarea tuturor activităților legate de compensări.

Tranzacții Internationale

Multi-devize

Necesită oricare dintre modulele (Clienți/Furnizori/Debitori/Creditori) – monede și rate de schimb valutar - și permite utilizarea a maxim 3 monede diferite pe document înregistrat (locală, tranzacționară, terță), calculul conversiilor dar și printarea rapoartelor de Intrastat și Vies.

Costuri Import/Export

Necesită fie modulul de “Achiziții”, fie pe cel de “Vânzări”, dar în mod obligatoriu modulul de “Tranzacții Speciale” – permite împarțirea costurilor  pe articole, de import/export, utilizând un folder special care incorporează facturi, cheltuieli și alte documente relevante. Există o serie de criterii de structurat, cum ar fi: valoare, greutate,  volum. Modulul include proceduri pentru Intrastat & Vies.

Contabilitate

Contabilitate Generală (note contabile)

Modul standard care permite contabilitatea de clasa 3 (înregistrări contabile duble): conturi, intrări, balanța de verificare, TVA, rapoarte statutare, etc. Este integrat cu celelalte module din aplicație. Poate fi folosit ca aplicație de sine stătătoare.

Contabilitate de Gestiune (de clasa 9)

Necesită modulul “Contabilitate Generală”, deși acceptă înregistrări contabile direct în conturile C/A; reprezintă un modul standard care permite gestionarea costurilor pe produse, game, clienți, achiziții, vânzări. Oferă informații critice legate de gestiunea internă  a companiei,  criterii  pentru  calculul  costurilor.  Permite,  totodată,  importul  de date direct din modulul “Activitate Comercială”, fără a necesita modulul “Contabilitate Generală”.

Standarde Internaționale de Contabilitate (IAS)

Permite marcarea registrelor ca "IAS" și "Diagrame de conturi" compatibile, emiterea balanțelor speciale de verificare, declarații, jurnale și rapoarte.

Contabilitate în partida simpla

Modul de sine statator pentru contabilitate – clasa 2 (înregistrări contabile unice) - integrat  automat  cu celelalte module – poate fi utilizat ca aplicație de sine stătătoare – de către birourile de contabilitate.

Mijloace Fixe

Modul independent dedicat managementului mijloacelor fixe (calculul deprecierii și raport statutar) – integrat cu modululele “Contabilitate Generală”, “Contabilitate de Gestiune” și “Contabilitate în partida simplă”.

Resurse Umane si Salarizare

Contacte și persoane fizice

Modul independent pentru salvarea informațiilor legate de toate contactele de tip non-angajați ai companiei.

Angajați (Include: agenți vânzare, colectori, cumpărători)

Modul independent pentru managementul angajaților din organizatie.

Salarizare pentru 30 – 150 - 500 / număr nelimitat de angajați

Include submodulul “Angajați” – analize perioade fiscale, declarații periodice detaliate, asigurări sociale, rapoarte. Soft1 Payroll pune la dispoziție o arhivp completp de angajați, oferindu-vă posibilitatea de a adăuga informații nelimitate ale salariaților și date personale, înregistrănd în același timp toate relațiile de muncă. În plus, împreuna cu modulul Soft1 “Procese de business", Soft1 Payroll asigură un instrument complet dedicat managementului resurselor umane. Împreună cu modulul “Cheltuieli/Tranzacții  Speciale” – se pot transfera și analiza datele legate de salariați, pe centre de cost și documentele comerciale.

Producție

Producție

Necesitp modulul “Gestiunea Stocurilor” – retețe de producție, documente de producție, costuri (resurse umane, utilaje), comenzi de producție, Urmprirea/Analiza  producției în curs, Analiza și urmărirea fazelor din producție, etc. Oferp funcționalitpțile necesare producătorilor pentru a putea planifica și executa eficient comenzile de producție, pentru a raspunde rapid noilor cerințe ale consumatorilor dar și pentru a comunica mai eficient cu furnizorii și alți intermediari.

Costuri de productie

Necesitp submodulele  “Gestiunea Stocurilor”, “Producție” și “Contabilitate  de gestiune” – management integrat al costurilor de producție – actualizări automate ale modulului “Gestiunea stocurilor”.

Operațiuni & CRM

Filiale

Managementul filialelor: filiala, utilizator, depozit.

Sedii – Unități de lucru

Managementul diverselor structuri organizationale.

Management de proiect

Management de proiect integrat – analiza sub-proiecte: informații financiare, de business, istorice, pentru fiecare proiect  sau  sub-proiect.  Are  ca  obiect  proiectele  de  investiții, proiectele  interne  sau  lucrări  efectuate  de  terți permițând planificarea, finanțarea și urmărirea executării acestora.

Managementul resurselor și al mijloacelor de transport

Management  integrat pentru toate resursele companiei (echipamente  birou, autoturisme, etc). Se poate corela cu orice document din aplicație (factură, decont, etc) și oferă o poziționare financiară de business completă.

Zone geografice

Modul independent care gestionează zonele geografice, poate fi extins cu ajutorul instrumentelor de customizare. Conexiune cu sisteme GIS. Este utilizat pentru structurarea datelor din zone ca: aeroporturi, porturi, destinații turistice, etc.

Procese de business

Modul versatil care se poate adapta diverselor nevoi ale organizației, putând fi asociat cu orice modul din aplicație. Fiind incredibil de flexibil, centralizează  multiple date critice (din Soft1), precum: de la planificarea și centralizarea întâlnirilor cu clienții, la gestionarea protocolului secretarial, de la înregistrare și gestionare reclamații la evaluarea personalului. Chiar și fără instrumentele de customizare, rezolvă problemele critice de organizare, extrem de rapid și precis.  Cu instrumentele  de cutomizare,  modulul  devine  o platformă nelimitată de soluții business, care poate fi asociată cu o multitudine de aplicații "periferice".

CRM Sales & Marketing

Management integrat al relațiilor cu clienții dedicat departamentelor de vânzări și marketing. Utilizează informația deja existentă  în aplicație,  asigurând  pentru utilizator  o imagine completă a activitații legate de clienți/potențiali clienți. Include module ca: Contacte și persoane fizice, Angajați, Oportunități  de vânzare, Proiecte, Clienți, Procese de business etc. Acum, acest modul include și interconectarea în mod automat cu Gmail și Office 365 pentru informațiile legate de contacte, email-uri și întâlniri. În ceeaa ce privește conectarea cu Outlook, există un Add-on specific prin care informațiile sunt transferate între modulele: Contacte, Calendar, Job-uri și E-mailuri și funcționalitățile corespunzătoare din Soft1. Informațiile pot fi schimbate fie manual, fie pot fi sincronizate.

CRM Full

Un modul autonom, ce include: CRM Sales & Marketing, Comenzi și documente de vânzare, Inventar (Depozite), Instrumente de customizare, Unelte de raportare.

Managementul aprobărilor

Semnalarea statusului aprobărilor în toate documentele (pe fază, procedură, prioritate) – control integrat al aprobarilor.

Managementul documentelor asociate

Atasare și gestionare de documente externe în orice tranzacție sau modul al aplicației (în format Word, Excel, PDF, MP3, JPEG ,etc). Aceste documente se pot insera fie ca link-uri, fie ca date statistice,  salvate în baza de date a aplicației.

Advanced Business Control

Instalări - Contracte

Modul cu multiple moduri de a fi utilizat, necesită  modulele  “Clienți” și “Gestiunea Stocurilor”. Acoperă serviciile efective efecutate pentru clienții companiei (hardware,  software, utilaj, etc), pentru care este necesară o imagine completă a situației actuale, date istorice, abonamente. Submodul excelent pentru absorbția programelor periferice. Se recomandă a fi utilizat împreună cu modulul de “Instrumente de customizare”.

Factoring

Submodul dedicat gestionării tuturor procedurilor legate de colectări facturi clienți.

Bugete

Management integrat al resurselor unei companii – afișează resursele pe linie de document – se poate corela cu modulul de “Mijloace Fixe” – combinat în special cu modulul de “Tranzacții speciale”.

Analiza costurilor pe activități (Analiza ABC)

Instrument  extra-contabil  de repartizare  a costurilor.  Conectat  la toate funcționalitățile  aplicației:  nomenclatoare, documente,  linii  de  documente  și tabele  pentru  configurare  –  analiza  centrelor  de  cost  și  profit,  fără  a  utiliza dimensiuni contabile (conturi de gestiune).

Sisteme Remote – Transfer de date

Fuzionare - Consolidare

Import de date și consolidarea diverselor date din locațiile unei companii (utile pentru  grupuri  de  companii, companii cu filiale inter-conectate).

Sisteme remote

Asigură funcționarea neîntreruptă în cazul unei deconectări.

Rapoarte

Generator de rapoarte standard

Browsere nelimitate cu posibilitatea de: inserare coloane, criterii, grupare și sortare.  Acces rapid la documente relevante și abilitatea de a adăuga li calcula date.

Generator de rapoarte – Avansat

Instrument puternic de procesare a datelor care permite importul din orice fisier, inserarea de funcții și comenzi SQL. Instrument pentru recuperarea și afisarea de informații sub forma de "rapoarte financiare". Integrare completă cu aplicații MS Office (Word, Excel).

Kit de raportare

Combinație de module care include toate rapoartele SoftOne (se plătește ca utilizator unic).

QlikView Run Time

Submodul care permite crearea de scenarii QlikView și integrarea lor în sistem.

Instrumente de customizare

mpuri opționale & contoare

Câmpuri multiple (text, tabel, date, numeric, checkbox) pregătite de a fi utilizate în toate documentele (5 din fiecare categorie) – număr nelimitat de agregate.

Design interfața

Posibilitatea de a înlatura câmpuri, pagini și tabele, în toate interfețele – crearea unei interefețe customizabile.

Database Designer

Posibilitatea de a adăuga un numar nelimitat de campuri și tabele – complet compatibile cu noile versiuni, sincronizare automată cu baza de date a aplicației. Permite inserarea automată de rapoarte. Oferă posibilitatea de a adăuga un numar nelimitat de tabele, cu orice câmpuri precum și inserția ecranelor customizabile. Se pot crea, de asemenea, obiecte integrate în SoftOne – sunt incluse aceleași instrumente de customizare utilizate de SoftOne R&D (obiecte de dezvoltare, de dialog, de raport).

Script-uri (VB, Java etc)

Posibilitatea de a dezvolta scripturi în orice interfata a aplicației, utilizând VB, Java – structura logica și adaptabilă pentru proceduri, controale, evenimente, aplicații pentru telefoane .

Script Builder – Work Flow (Scenarii)

Limbaj de script dezvoltat de SoftOne pentru citirea și procesarea tabelelor, generearea documentelor, integrarea cu aplicații online, instrumente de migrare a datelor .

Customization Run Time Rights

Utilizarea browserelor și a listelor, rapoarte avansate, sabloane si capabilități de customizare, fără a fi instalat kitul de customizare descris mai jos.

Soft1 Customization Toolkit (Kit de customizare)

Este un pachet ce contine toate uneltele de customizare ale Soft1 sub forma unui kit: Câmpuri opționale și contoare, Design formulare, Design baza de date – câmpuri, Design baza de date – tabele, Design baza de date – obiecte, Script-uri (VB, Java), Total Script Builder, Formulare de lucru, Sistem de alerte.

Editii Internationale

Multilingv – Engleza

Meniuri, ecrane, în limba Engleza.

Soft1 Open Enterprise Engine

Un instrument util, permite utilizarea imediata a aplicațiilor Soft1 Web & Mobile pentru instalarile on-premise din Classic Edition. Acest instrument cuprinde și tehnologia Soft1 Cloud Mobilizer – asigură utilizarea imediată a aplicațiilor Soft1 Web & Mobile pentru instalările on-premise. Acest instrument cuprinde aplicații web&mobile gratuite, precum: Soft1 QuickView, Soft1 MyPortal, Soft1 Web Report pentru 5 utilizatori, precum și Soft1 MyCustomer pentru 50 de clienti.

Soft1 Cloud Module

Soft1 Cloud Standard (un singur utilizator)

Submodul de bază – contine toate funcționalitățile în Cloud a Soft1 Windows  Azure (pune la dispoziție resurse și RDBMS SQL Azure Web Edition de până la 1 GB).

În cazul în care un client SoftOne foloseste instalarea de tip “on-premise”, un acord de mentenanță activ pentru noi versiuni este obligatoriu pentru a rula Soft1 Cloud. De asemenea, în cazul în care este utilizată verisiunea de abonament ASK, valabilitatea S1 on Windows Azure nu poate depăși data de expirarea a abonamentului (ASK).

Soft1 Cloud Client

Un  modul  suplimentar  care  necesită  utilizarea  serviciilor  de  Cloud  Soft1  on  Windows Azure,  pentru  instalări  cu utlizatori multiplii. Este obligatoriu pentru aplicațiile Soft1 cu mai mulți utilizatori.

Conector Cloud SQL

Modul care permite conexiunea directă la baza de date SQL, pentru instalarile SoftOne în Cloud (Azure).

Connector Web Services

Modul care permite conexiunea directă a terțelor aplicații la instalările SoftOne în Cloud (Azure).

Aplicații Mobile & Web pentru dispozitive mobile (smart phones, tablete etc.)

Soft1 Μobile CRM (mCRM)

Soft1  Mobile  CRM permite  angajaților  cheie  sp  beneficieze  de  informațiile  de  care  au nevoie zilnic, inclusiv de contactele clienților, oricând și în orice loc s-ar afla. Incorporează proceduri de vânzări complet automate și suport pentru  clienți  prin accesarea sigură și  rapidă  la  datele  centralizate  din  sistem:  Conturi  &  Contacte,  Lead-uri & Oportunități, Comenzi de vânzare, Sarcini & Activități, Oferte și Contracte, Produse, Calendar, Managementul  contractelor,  Campanii  de marketing  (E-mail marketing,  SMS marketing), Customer Service. Cu Soft1 Μobile  CRM (dedicat  telefoanelor  smart și tabletelor)  aveți acces în orice moment la statusul oportunităților de vânzare, cu filtrele dorite.

Soft1 B2B

Prin Soft1 B2B, clienții  interni  și externi  ai companiei  vor avea acces  online la datele înregistrate în sistem și pot gestiona simplu și rapid: Comenzile, Situațiile financiare, Diferite date statistice.

Soft1 S360

Soft1 360 este o aplicație unică care ofera acces la aplicația Soft1 implementată, oriunde v-ați afla, fără alte restricții de timp și localizare, fără a fi necesară o altă infrastructură suplimentară. Soft1 360 este o soluție ușoară și ajută în îmbunatățirea performanțelor și randamentului anagajaților, asigurând în același timp confidențialitatea și securitatea datelor.

Astăzi aplicația rulează pe sistemele de operare Android și iOS și permite vizualizarea tuturor browserelor și rapoartelor legate de drepturile de acces ale utilizatorului, editării sau ștergerii înregistrărilor curente (comenzi, facturi, stocuri), introducerii de noi înregistrări.

Soft1 Web Report

Soft1 Web Report oferă posibilitatea de a vizualiza toate rapoartele disponibile din Soft1 ERP pe orice terminal aflat la distanța (smartphone, laptop, tabletă).

Soft1 myCustomer

Serviciul "Soft1 myCustomer" îmbunatateste eficiența relaționării dar și a tranzacțiilor zilnice derulate cu clienții: Notificare automatp prin e-mail în momentul în care se emite un document din sistem; Accesarea unui portal dedicat, pentru vizualizarea documentelor înregistrate; Înformații legate de starea/status-ul comenzilor înregistrate; Acces online la toate înregistrările financiare, liste de prețuri actualizate, statistica achizițiilor.

Soft1 QuickView

Soft1 QuickView oferă o viziune de ansamblu, completă și rapidă, asupra afacerii: Venituri: Profit Brut, Vânzări, Costul produselor vândute etc.; Cheltuieli: Achiziții, Servicii, Salarizare, etc.; Încasări: Balanță Clienți/Debitori etc.; Plăți: Balanța Furnizori/Creditori, etc.; Numerar: Numerar, Cărți de credit etc.

Soft1 MyPortal

Aplicația mobilă Soft1 MyPortal oferă posibilitatea de a afișa gadget-uri active din meniul principal al Soft1 ERP. Utilizatorii vor avea acces în timp real la domeniile de interes, cum ar fi: status-urile solicitprilor primite de la clienți, e-mail-urile primite, valoarea vânzărilor pe categorie și pe o perioada definită, top-10 produse vândute sau top-10 clienți ai companiei. Aplicația permite utilizatorului vizualizarea tuturor gadget-urile active (pentru care are în prealabil drepturi de acces) din soluția Soft1, prin alegerea imaginilor pe care le preferă vizibile imediat. Navigarea printre gadget-uri se realizează extrem de ușor și informațiile sunt afișate sub forma de tabel sau grafic.

Aplicații Mobile pentru dispozitive mobile (smart phones, tablete etc.)

Soft1 Μobile Sales

Cu Soft1 PDA Sales veți spori productivitatea vânzprilor, vizibilitatea produselor și veți putea crește cifra de vânzpri, fiind un serviciu ușor de implementat  și de utilizat, adaptat companiilor de orice marime. Soft1 PDA Sales permite agențiilor de vânzare să înregistreze  rapid: comenzi clienți, verificare sold partener, facturare cu sau fără listare la imprimantă, facturi storno, creare partener nou, încasări statistici partener și agent vânzări.

Soft1 Μobile Warehouse

Soft1 Mobile Warehouse este o aplicație dedicată gestionării activitatilor din cadrul depozitelor de mărfuri, distribuție, producție și altele. Răspunde complet la cerințele logisticii moderne, folosind cele mai noi concepte pentru un management eficient al depozitului. Utilizând un dispozitiv mobil tip PDA, cu Soft1 Mobile Warehouse puteți realiza sarcinile zilnice cu privire la gestionarea mărfurilor, gestionarea spațiului de depozitare, recepția de materiale, managementul încărcărilor în mijloacele de transport aferente și alte activități conexe.

Cu o interfață intuitivă și un design modern, aplicația Soft1 Mobile Warehouse vă oferă informații în timp real, sprijină reducerea erorilor de recepție, picking, inventar și optimizează fluxurile din depozit.